Keksinnöt ovat ihmiskunnan evoluution ja menestymisen kannalta varsinaisia kulmakiviä. Tärkeimmät keksinnöt ovat siirtyneet ajan saatossa sukupolvelta toiselle, ja tänä päivänä meillä on käytössä keksintöjä, jotka jo esi-isämme keksivät ja ottivat käyttöön. Osa näistä on ollut ihmisten selviytymisen ja ihmiskunnan kehittymisen kannalta ratkaisevan tärkeitä. Monet keksinnöt on kirjattu keksijänsä nimeen ja kuuluisat keksijät ovatkin saaneet kiitosta keksinnöistään ja päässeet luonnollisesti historian kirjoihin.

Mikä on keksintö?

Keksinnän ja idean ero on hiuksen hieno, ja vaikka käsittelemme asiaa myöhemmin tarkemmin, olemme koonneet listan josta asia on helppo ja nopea tarkistaa.

Miettiessäsi onko ideasi keksintö, keskity näihin kysymyksiin:

  • Esittääkö keksintö uuden, kenties jopa yllättävän ratkaisun johonkin ongelmaan?
  • Onko keksintö konkreettisesti sovellettavissa käytäntöön? Tuleeko siitä tuote tai palvelu?
  • Onko kyseessä uusi menetelmä, sovellus tai parannus olemassa olevaan tuotteeseen tai toimintatapaan?

Tiivistettynä voidaan sanoa, että keksinnöt vastaavat ajankohtaisiin tarpeisiin tai ratkaisevat käsillä olevan ongelman. Osa keksinnöistä syntyy tietyn hetken kysynnän seurauksena, osa taas voi nähdä päivänvalon aikaansa edellä ja jonka merkitys yhteiskunnalle ymmärretään vasta paljon myöhemmin. Jos keksintö halutaan sijoittaa tähän aikaan, Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijat tarjoavat keksijöille tukea ja neuvontaa. Vallitseva markkinatilanne vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen, joka seuraa tiettyjä trendejä ja suuntauksia, joita keksijän olisi pystyttävä ennakoimaan näitä pitkällä aikavälillä.

Keksijät ja keksinnön patentointi

Keksijä on nimensäkin mukaan ihminen, joka luo uusia keksintöjä. Tyypillisesti keksintöjen takana on ratkaisukeskeinen ja määrätietoinen mutta ennen kaikkea utelias luova mieli. Moni tunnettu keksijä on taustaltaan esimerkiksi luonnontieteilijä tai insinööri, ja on tutkinut alaansa tai kiinnostuksen kohdettaan vuosia ennen kuin yhdistelee vanhoja käytänteitä uudelleen tai keksii jotain aivan uutta. Mutta ammatti tai edes koulutustausta ei rajaa keksijöitä, vaan uuden, mullistavan idean voi saada kuka tahansa. Kuten Albert Einstein totesi: ”Mielikuvitus on tärkeämpää kuin älykkyys”.

Tunnettuja keksijöitä historian kirjoista ovat Einsteinin ohella muun muassa Thomas Alva Edison, Marie Curie, Yoshiro NakaMats, Alfred Nobel, Nikola Tesla, Arkhimedes ja Leonardo da Vince. Kerromme sivustollamme lisää mielenkiintoisia tarinoita näiden mies- ja naiskeksijöiden saavutuksista. Jatka siis lukemista!

Oletko kenties itse aloitteleva keksijä? Löydät sivuiltamme myös runsaasti tietoa keksintöjen suojaamisesta, sillä keksimäsi idea on altis kopioinnille ja jäljittelylle, ellet ole ajatellut asiaa etukäteen ja suojannut sitä esimerkiksi hyödyllisyysmallilla. Patentit luotiin suojaamaan keksintöjä ja toisaalta rohkaisemaan uusia keksintöjä toimeen ja niillä varmistetaan keksinnön käyttö yksinoikeudella tietyksi määritetyksi ajaksi. Patentin haltija voi vaatia vetämään liian samankaltaisen tuotteen pois markkinoilta tai korvauksia idean kopioinnista.

Keksintöjen kaupallistaminen

Uudesta, mullistavasta ja nerokkaasta tuoteideasta huolimatta keksinnöstä ei välttämättä tule menestystuotetta. Laatu ei valitettavasti takaa kaupallista menestystä, vaan idea on osattava tuotteistaa ja kaupallistaa oikein, mikäli sillä halutaan ansaita suuria rahasummia. Myyntituotteen tai liikeidean kehittäminen itsenäisesti ja omavaraiseesti on toki mahdollista, mutta erityisesti markkinoitiin ja levitykseen on hyvä ottaa apua vastaan.

Keksinnön onnistuneessa kaupallistamissa on otettava huomioon nämä kysymykset:

  • Hinnoittelu: Selvitä keksintöäsi vastaavien tuotteiden yleinen hintataso ja laske paljonko myyntihinnasta jää voittoa.
  • Markkinointiviesti: Korosta keksintösi ainutlaatuisuutta ja hyödyllisyyttä.
  • Asiakassegmentit: Tunnista tärkeimmät asiakkaat ja heidän ostotottumuksensa.
  • Myyntikanava: Missä kohderyhmäsi tekee ostoksensa ja keksinnön luonne määrittävät tarvitseeko keksintösi liiketilan vai voiko sitä myydä nettikaupan välityksellä.
  • Tuotteen suojaaminen: Palaamme uudestaan tähän tärkeään tekijään, sillä sinun tulee estää kilpailijoita kopioimasta tai jäljittelemästä keksintöäsi ja valvoa oikeuksiasi.

Keksijän on siis oltava nokkela vielä mullistavan idean jälkeenkin ja selvitettävä, miten siitä saadaan maksimaalinen hyöty.

Keksintöjen merkitys

Kaikki keksinnöt eivät suinkaan aiheuta suurta mediamyllytystä, saa Nobel -palkintoja tai muutenkaan päädy kaikkien tietoon. Keksintö on silti keksintö, vaikka se olisikin hyödyksi vain pienelle joukolle ihmisiä. Toki osa on keksinnöistä yleishyödyllisiä suurille massoille ja niitä voidaan hyödyntää maailmanlaajuisesti, kun taas osa on sidoksissa tiettyyn alueeseen tai olosuhteeseen. Esimerkiksi lumiauroja tai jäätymisenestoaineita ei ympärivuoden lämpimissä maissa edes osata kaivata, kun taas koti-Suomessa ne ovat pelastaneet monet talviaamut.

Täysin turhia keksintöjä ei liene ole olemassa, mutta osa on varsin hupaisia. Tällainen on esimerkiksi muovista valmistettu pieni mies-figuuri, jonka voi asettaa nuudelikupin päälle tarkistamaan onko sisältö liian kuumaa. Lämpötilan ollessa korkea, muovimies lentää pois nuudelikupin kannelta ja syöjä tietää odottaa hetken. Näin Japanissa.

Toinen japanilaiskeksintö, joka ilmestyessään määriteltiin turhakkeeksi, on suuren suosion saavuttanut selfie-keppi. Emme siis voi koskaan täysin ennustaa, mistä keksinnöstä tulee seuraava hittituote ja mitkä jäävät ale-koreihin pölyttymään, jos edes pääsevät kauppojen hyllyille asti. On siis otettava riski, yritettävä ja erehdyttävä. Siitähän keksinnöissä loppujen lopuksi on kyse: luomisen innosta, tuoreesta ajattelusta ja uuden kokeilemisesta. Älypuhelinkin oli alussa vain villi idea, jonka toteutumista pidettiin kohtauksena tieteiselokuvista.

Laajemmat keksinnöt ja innovaatiot ovat kehittäneet myös kokonaan uusia liiketoiminta-alueita. Yksi tällaisista suuremmista innovaatioista on tietenkin internet, joka on näihin päiviin mennessä mahdollistanut todella monien erilaisten toimintojen nousemisen maailmanlaajuisille liiketoimintakentille. Verkkokauppa on yksi intrnetin mahdollistamista liiketoimintamuodoista. Vaikka se alkoi usein fyysisen liikeen lisäpalveluna, on markkinoilla nykyisin yhä enemmän ja enemmän pelkästään verkossa toimivia kauppoja. Myös erilaiset markkinointiratkaisut ja hakukoneoptimointipalvelut ovat kehittyneet yritysten tarpeista kasvattaa näkyvyyttä internetin maailmassa. Sitten ovat tietysti pelkkään huviin pohjautuvat, internetin mahdollistamat toimialat, kuten nettikasinot, joita löytyykin suuri joukko. Katso vaikka tällä sivustolla listattujen kasinoiden määrää. Eivätkä tässä ole lainkaan kaikki internetin mukanaan tuomat alat, sillä niitä löytyy varmasti lukematon määrä.

Privacy Policy