Keksinnöt ovat ihmiskunnan evoluution ja menestymisen avaimia. Tärkeimmät keksinnöt siirtyvät sukupolvelta toiselle, ja tänä päivänä meillä on käytössä keksintöjä, jotka jo esi-isämme keksivät ja ottivat käyttöön. Osa näistä on ollut ihmisten selviytymisen ja ihmiskunnan kehittymisen kannalta ratkaisevia.

Tärkeitä keksintöjä ihmisten selviämisen kannalta

Tärkeät keksinnöt kulkevat sukupolvelta ja jopa vuosisadalta toiselle. Niitä voidaan kehittää ja niiden pohjalta luoda jälleen uusia, paremmin nykypäivään sopivia keksintöjä. Ihmisten kehittymisen ja selviytymisen kannalta tärkeitä ovat olleet muun muassa seuraavat mullistavat keksinnöt.

Monilla keksinnöillä on myös varjopuolensa. Otetaanpa esimerkiksi aseet tai räjähdysaineet – niistä on ollut paljon hyötyä, mutta samalla niitä voi käyttää väärin vallanvälineenä. Monet keksinnöt ovat myöhemmin vaatineet tuhansia, jopa miljoonia ihmisuhreja.

  1. Tuli

Tulenteko ja tulenkäyttö opittiin tiedettävästi noin 50 000 – 100 000 vuotta sitten. Tarkkaa ajanjaksoa on mahdoton määrittää, ja on mahdollista että ihminen on aiemminkin osannut käyttää luonnon sytyttämää tulta (esimerkiksi salamoiden sytyttämät palot), vaikkei ole itse sitä osannut vielä sytyttää. Tulen sytyttäminen on ollut erittäin tärkeä ihmisten selviämiselle. Se tarkoitti lämpöä, ruuan kypsennystä, petojen pitämistä poissa, tavaroiden tekoa ja tuotantoa. Toki tulella on aina myös haittapuolensa, varsinkin kuivassa ympäristössä, ennen palolaitoksia, tulipalot aiheuttivat tuhoa ja vammoja.

  1. Luku- ja kirjoitustaito

Tiettävästi ensimmäiset kirjoitukset ovat Sumerien nuolenpääkirjoituksia ja Egyptin hieroglyfejä, joita luotiin 3200 luvulla ennen ajanlaskumme alkua. Myöhempiä tunnettu korkeakulttuuri, jossa kirjoitustaitoa kehitettiin ja luonnon tutkintoa ja keksintöjä kirjattiin ylös, oli Maya kulttuuri Eteläisessä ja Väli-Amerikassa. Kirjoitus- ja lukutaito on ollut keksintöjen ja tiedon siirtymisen kannalta erittäin tärkeää ihmiskunnalle.

Haittapuolena on, että kirjoitetun tiedon mukana voi siirtyä myös väärää tietoa. Tämä on eritoten totta nykyaikakaudellamme, jossa kuka vain voi tehdä julkaisua jopa tieteen nimissä ja levittää Internetin välityksellä fakta-pohjatonta tietoa. Painokone puolestaan keksittiin 1430 – luvulla kuuluisan Johannes Gutenbergin toimesta. Tämä keksintö oli tärkeä uutisten ja tiedon tehokkaan leviämisen kannalta, sekä yleisesti nykykirjallisuuden ja kirjasivistyksen syntymisen kannalta.

  1. Ruuti

Ruuti keksittiin Kiinassa 800-luvulla. Ruudin myötä keksittiin käsiaseet, jotka tehostivat metsästystä huomattavasti. Aseilla on luonnollisesti synkkä varjopuolensa, sillä käsiaseiden ja ruudin avulla alkoi sodankäynti ja siirtomaavalta sai syntynsä kun tulijoilla oli alkuperäiskansoja tehokkaampi ja tappavampi aseistus.

  1. Sähkö

Sähkö on nykypäivän elämisemme arjen luksusta. Ensimmäinen tunnettu sähkögeneraattori keksittiin 1870-luvussa Zenobe Grammen toimista. Muutamia vuosikymmeniä aiemmin oli jo keksitty sähkön ja generaattorin teoreettinen ymmärrys ja pohjatyö oli täten tehty. Sähkö on auttanut ihmisiä valtavasti energian tuotannossa ja kommunikaatiossa sekä mahdollistanut uusia teknologioita, kuten myöhemmin keksityt tietokoneet ja Internetin. Valaistus ja lämmitys ovat sähkön perustuotteita, joita tarvitsemme.

  1. Pyörä

Muita merkittäviä keksintöjä ovat muun muassa pyörät, veturit ja kulkuneuvot, raha eli maksuvaluutta, kirjapaino ja painokoneet, tietotekniset keksinnöt ja lääketieteen jatkuvasti kehittyvät keksinnöt. Pyörä on monen kulkuneuvon ja työvälineen oleellinen osa, ja kaikessa yksinkertaisuudessaan mullistava keksintö.

  1. Höyryveturit ja höyrylaivat

Ensimmäinen höyrykone luotiin 1700 luvun alkupuolella, ja myöhemmin höyrykoneet levisivät laajemmin 1769 lähtien kuuluisan James Wattin toimesta. Myöhemmin 1800 luvulla höyryveturit ja -laivat muuttivat liikenteen ja tavarankuljetuksen täysin.

  1. Raha

Lähes kaikkien nyky-yhteiskuntien kulmakivi on jonkinmoinen raha arvon mittana. Kolikko rahoja on jo käytetty tuhansia vuosia, ensimmäiset setelit keksittiin Kiinassa. Raha on auttanut yhteiskuntien talouden kasvussa ja helpottanut ihmisten välistä kaupankäyntiä. Rahalla on myös varjopuolensa, sillä se luo epätasa-arvoa ja aiheuttaa ahneutta. Voimmeko edes kuvitella millaista elämä olisi ilman rahaa? Olisiko se helpompaa vai mahdotonta?

Tärkeät lääketieteelliset keksinnöt

Antibiooteilla tarkoitetaan luonnollisia kemiallisia yhdistelmiä, jotka käytännössä tuhoavat jonkun bakteerin rakenteen vaikuttamatta bakteerin infektoimaa aitotumallista eliötä. Toki antibioottien syömisellä on haittavaikutuksensa, mutta moni vakava sairaus olisi saattanut tehdä valtavaa ja tappavaa tuhoa ilman antibioottien keksimistä. Tiedettävästi ensimmäinen antibiootti oli penisilliini ja sen keksintö tapahtui jo 1920-luvulla. Vasta lähes 20 vuotta myöhemmin penisilliini onnistuttiin eristämään ja sitä pystyttiin tutkimaan tarkemmin – ja myöhemmin saamaan käyttöön.

Rokotukset ovat saaneet monet tappavatkin taudit kuriin ja jopa hävittäneet tartuntatauteja kokonaan. Rokotteen keksi ensimmäisenä Kiinalainen munkki jo 900-luvulla ennen ajanlaskumme alkua. Euroopassa rokotteet keksittiin myöhemmin, ja keksijä Edward Jenner kehitti rokotuksen vaarallista ja laajalti levinnyttä isorokkoa vastaan.

Muita valtavassa mittakaavassa tärkeitä lääketieteellisiä keksintöjä ovat muun muassa leikkaustekniikkojen keksiminen ja kehitys, kipulääkkeiden keksiminen ja ehkäisyvälineiden keksiminen ja yleistyminen.

Nykyajan keksinnöt

Tekniikan ala on kehittynyt viime vuosikymmeninä valtavasti. Erilaisten älylaitteiden käyttö on yleistynyt ja tavallista lähes maailman laajuisesti. Nykykeksinnöt ovat usein Internetiin tai älylaitteisiin liitännäisiä. Esimerkiksi erilaisia älylaitteiden applikaatioita ja tietokone-ohjelmistoja keksitään kokoajan lisää ja laitteiden teknologia kehittyy huimaa vauhtia.

Käytämme tekniikkaa joka päivä, ja monet alat ovat tänä päivänä täysin tekniikasta riippuvaisia. Monia aloja (kuten esimerkiksi tuotteiden valmistus ja pakkaus) on automatisoitu ja näillä aloilla suurin osa työstä hoituu robottien, ei ihmisten, toimesta. Näiden tiettyjen alojen työllisyystilanteelle asialla on luonnollisesti negatiivinen vaikutus. Tekniikan, kone-, tuote- ja systeemikehittely alalla sen sijaan on työpakkoja yhä enemmän.

Privacy Policy