Kun jotakin on tullut keksittyä, on monella mielessä patentin hakeminen oman keksinnön suojaamiseksi. Patentti on kuitenkin pääasiallisesti kieltolähtöinen yksinoikeus, joka estää muita käyttämästä patentoitua keksintöä ammattimaisesti hyväksi. Patentin voi saada vain hakemuksesta ja patentti kestää vain tietyn ajan – ja vain silloin jos vuosittaiset patenttimaksut on maksettu. Patentti ei kuitenkaan aina ole voimassa kaikkialla maailmassa, vaan useimminkin vain yksittäisissä maissa. Koko maailmalta suojaavaa patenttia ei itse asiassa ole olemassakaan. Aina patentti ei ole paras ajatus, vaan joskus voi päästä vähemmällä vaivalla ja rahalla suojaamalla keksintönsä jollakin toisella tavalla, vaikka vain oman keksinnön piilottamalla.

Miksi hankkia patentti?

Patenttia haetaan henkisen eli aineettoman omaisuuden turvaamiseksi. Patentin avulla voi suojautua ja estää kilpailijoita käyttämästä itse keksimää ajatusta tai keksintöä rahallisesti. Joissain tilanteissa tämä voi saada mainiota etumatkaa markkinoille, kun keksintö on tarpeeksi hyvä ja ajatuksena on saada keksintöä myymällä mahdollisimman paljon rahaa. Kun idea on patentoitu, on kilpailijoiden keksittävä jokin toinen ratkaisu, mikäli mielessä on samoille markkinoille ja samoihin rahahanoihin käsiksi pääseminen.

Patentti ei ole lopullinen. Patentti myönnetään kerrallaan 20 vuoden ajaksi. Patentti voidaan myös myydä toiselle yritykselle niin halutessa, ja se voidaan lisensoida, eli voidaan myöntää käyttöoikeus jollekin toiselle yritykselle tai muulle käyttäjälle. Patentti kuitenkin suojaa keksintöä vain markkinointimielessä ja vain markkinointimielessä. Samalla idealla saa kuka tahansa rakentaa itselleen samanlaisen omaan käyttöönsä, kunhan siitä ei ole tarkoitus tehdä itselle tuottoa. Ammattimainen ja kaupallinen käyttö on myös kiellettyä, johon lasketaan muun muassa valmistaminen, myyminen, käyttäminen ja maahantuonti, joissain tapauksissa jopa hallussapito. Kukaan muu kuin patentin haltija ei vahdi patentin loukkauksia, joten jossain päin maata saattaisi joku valmistaa ja myydä samanlaista tuotetta ja edistyä siinä, jos kyseisen keksinnön patentin haltija vain ei saa kuulla asiasta.

Patentin hakeminen on aika pitkällinen prosessi, ja moni hakee alkuun patentin kanssa samaan aikaan hyödyllisyysmallia. Hyödyllisyysmallin saa heti ilman keksinnön tarkistusta ja malli on voimassa 4 vuotta. Hyödyllisyysmalli on myös paljon helpompi saada, mutta suojaa silti omaa keksintöä siihen asti, että joku haastaa keksinnön yksilöllisyyden ja mallin hallitsijan keksintö tutkitaan haasteesta. Jos patenttihakemusprosessissa käy ilmi, ettei patentti ollutkaan tarpeeksi keksinnöllinen patentin saamiseksi, voi hakemuksen muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksi. Hyödyllisyysmallia voi hakea silloin, kun keksintöön pätevät uutuus, keksinnöllisyys sekä teollinen hyödynnettävyys. Hyödyllisyysmalli voi olla voimassa maksimissaan 10 vuotta.

Miten patenttia haetaan?

Patentin hakeminen on pitkällinen prosessi. Ensiksi on tehtävä kirjallinen patenttihakemus, joka lähetetään Patentti- ja Rekisterihallitukseen (PRH), jossa on mukana keksinnön yksityiskohtainen selitys, johon voi sisältyä kaavoja ja piirustuksia, patenttivaatimus sekä tiivistelmä patenttihakemuksesta. Oli keksintö kuinka tieteellinen tahansa, on selityksen ja tiivistelmän oltava vähintään niin selkeät, että keksinnön tieteenalaa harjoittava henkilö voi niiden perusteella ymmärtää ja käyttää keksintöä.

Patenttihakemuksen julkistamiseen kuluu jopa 18 kuukautta hakemispäivästä, mutta patenttia on joka tapauksessa haettava ennen, kuin itse keksintö julkistetaan. Tämän lisäksi hakemuksessa mainittu hakijan nimi, keksijän nimi sekä keksinnön nimitys vapautetaan julkiseen tietoon heti hakemuksen vireillepanon tapahduttua. Keksintöä ei voi esitellä messuilla, lehdissä, tutkimusraporteissa tai missään muuallakaan ennen keksinnön julkistamista. Itse patentin myöntämiseen voi kulua vuosia. Kun hakemus on julkistettu, kuka tahansa saa tulla tutustumaan keksintöön. Jos ja kun patentti vihdoin myönnetään, se astuu voimaan takautuvasti hakemispäivästä alkaen ja kuka tahansa samaa keksintöä ja ideaa käyttänyt joutuu vaikeuksiin käytettyään patentoitua ideaa patentin alkamispäivän jälkeen.

Vain maassa kerrallaan

Patenttia haetaan vain yhdessä maassa kerrallaan ja patentti on voimassa vain siinä maassa, missä se on keksinnölle myönnetty. Patenttia on haettava uudelleen kaikissa niissä maissa, joissa tuotteen halutaan olevan patentoitu. Kun patentin on saanut Suomessa, kannattaa sen jälkeen hyödyntää prioriteettijärjestelmää, joka edellyttää kaikkien ulkomaisten patenttihakemusten tekemistä 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin ensimmäinen hakemus tehtiin. Patenttia voi hakea erikseen jokaisen maan patenttivirastolta tai joko kansainvälisen tai eurooppalaisen patentinhakujärjestelmän kautta.

Patentti kourassa, mutta keksintö lukkojen takana

Patentin myöntäminen ei aina tarkoita ihan sitä, mitä hakija luuli. Toisinaan patentin myöntäminen jopa estää keksijää itseään ja kaikkia muita käyttämästä keksintöään. Yleensä itse keksintö ei ole valmis tuote silloin, kun patenttia haetaan, sillä jo patentin hakemiseen itsessään kuluu paljon aikaa ja rahaa. Patenttiasiamiehen puoleen on syytä kääntyä missä tahansa patenttiasiassa, sillä kyseessä ei ole laisinkaan niin yksinkertainen juttu, kuin miltä se kansankielellä selitettynä saattaa kuulostaa.

Patenttia hakiessa on kuitenkin oltava konkreettinen keksintö käsissä. Patenttia ei voi hakea toiveajatellulle idealle. Siispä keksitylle ajatukselle monessa eri kerroksessa lentävästä matosta ei voi hakea patenttia, mutta konkreettiselle idealle ja seikkaperäiselle suunnitelmalle siitä, miten se toteutetaan, voi hakea patenttia

Privacy Policy